Συγκεκριμένα:

Φυσικό πρόσωπο που έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών θα μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές του και έτσι να προστατεύσει την πρώτη κατοικία, την επαγγελματική στέγη, την αγροτική γη του από την αναγκαστική ρευστοποίηση. Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι οφειλές προς «θεσμικούς» πιστωτές. Γενικές προϋποθέσεις υπαγωγής: Η απουσία καταδολιευτικής ή απατηλής συμπεριφοράς και η υποχρέωση ειλικρίνειας (άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου). Ειδικές προϋποθέσεις: το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη να μην ξεπερνάει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70% και η αντικειμενική αξία τού υπό προστασία ακινήτου να μην υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη).

Διαδικασία

ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Εξωδικαστική ρύθμιση μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα με υποχρεωτικότητα για τον πιστωτή, τόσο ως προς τη συμμετοχή όσο και ως προς το αποτέλεσμα της παραγόμενης ρύθμισης. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής, όποια πράξη αναγκαστική εκτέλεσης επιχειρηθεί να διενεργηθεί θα είναι άκυρη.

 • Εναλλακτική 1: (αφορά ήδη μεταβιβασθέντα στεγαστικά δάνεια που τα διαχειρίζονται εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων): Ρύθμιση της οφειλής με μεγάλη διαγραφή μέρους της (από 40% έως 60%) και σύντομη διάρκεια αποπληρωμής (από 5 έως 10 έτη). Δυνατότητα κρατικής επιδότησης των δόσεων (έως 50%) με βάση εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια
 • Εναλλακτική 2: Ρύθμιση της οφειλής με μακρόχρονη διάρκεια αποπληρωμής (από 10 έως 35 έτη) και χαμηλές δόσεις (έως τα 3/10 του διαθέσιμου εισοδήματος, με σταθερό επιτόκιο 2%). Καταβάλλεται το 100% της αντικειμενικής αξίας του προστατευόμενου ακινήτου. Για ευάλωτες κατηγορίες οφειλετών, προβλέπεται επιδότηση της αποπληρωμής των δόσεων. Τα ισχύοντα όρια ευαλωτότητας

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ:

Δικαστική προσφυγή

 • Για τον οφειλέτη, εάν δεν συμμετείχαν οι δανειστές στο εξωδικαστικό στάδιο, ήθεωρεί ότι εσφαλμένως απορρίφθηκε η αίτηση ρύθμισης στον εξωδικαστικό, ή κρίνει τη ρύθμιση ως μη βιώσιμη
 • Για τον πιστωτή, αν διαφωνεί με την απόφαση υπαγωγής του οφειλέτη στον εξωδικαστικό, λόγω μη τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου. Συγχρόνως, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει σε:
 • Επιβολή φορολογίας στις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων
 • Πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων ενήμερων δανειοληπτών με εισοδηματικά κριτήρια, λόγω υπέρμετρης αύξησης των επιτοκίων
 • Αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων

 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

 • Διορισμός Υφυπουργού και ίδρυση ειδικής διοικητικής δομής στο Υπουργείο Οικονομικών για θέματα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και Στεγαστικής Πολιτικής
 • Σύσταση Δημόσιας Εποπτικής Αρχής για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους
 • Δημιουργία Ειδικού Ταμείου Αναδιαρθρώσεων Οφειλών και Στεγαστικής Πολιτικής στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που θα επιδοτεί στοχευμένα: α) τις ρυθμίσεις κόκκινων δανείων, β) τις δόσεις δανείων ενήμερων δανειοληπτών, γ) τις δόσεις χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέα ζευγάρια
 • Υποχρέωση διαφάνειας: Κατάθεση στη Δημόσια Εποπτική Αρχή από τις Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων του συνόλου των πληροφοριών των τιτλοποιήσεων καιαγορών πακέτων δανείων. Επίσης, από τις πρώτες 50 ημέρες της προοδευτικής διακυβέρνησης, θεσμοθετείται η δυνατότητα ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, με διαγραφή μέρους της βασικής οφειλής, για χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης, και με 120 δόσεις για την αποπληρωμή του υπολοίπου. Δικαίωμα ένταξης στο σχήμα θα έχουν και όσοι απώλεσαν τη ρύθμιση του 2019

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”772″ style=”height:800px;”][/3d-flip-book]