Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πιστεύει στις δυνατότητες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό σχεδιάζει την ολόπλευρη στήριξή τους, με έμφαση στην ενίσχυση της καινοτομίας, του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού και των εξαγωγών. Το μέλλον της χώρας συνδέεται άρρηκτα με την ανάδυση ενός νέου χάρτη μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, με το βλέμμα στραμμένο στην οικολογική μετάβαση, την αγροτική παραγωγή και την κοινωνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε για:

 • Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
 • Εξίσωση της φορολογίας όλων των αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών με τη φορολογία των μισθωτών. Αφορολόγητο εισόδημα στις 10.000 ευρώ.
 • Διαχωρισμό των χρεών και διαγραφή μέρους του χρέους που δημιουργήθηκε στην πανδημία για όλες τις ΜμΕ, προς Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και βιώσιμη ρύθμιση του υπολοίπου σε 120 δόσεις.
 • Ανακατεύθυνση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο να ενισχυθούν δράσεις ανάπτυξης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.
 • Ενεργοποίηση της Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου των Μικροπιστώσεων: Κάλυψη κενού χρηματοδότησης και διεύρυνση ωφελούμενων επιχειρήσεων, βελτίωση όρων δανειοδότησης και στόχευσης των εργαλείων
 • Χρηματοδοτικά και φορολογικά κίνητρα για τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ (ψηφιακός μετασχηματισμός, πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, δικτύωση και ανάπτυξη συνεργειών, περιβαλλοντική βιωσιμότητα, έρευνα και τεχνολογική καινοτομία, ενδο-επιχειρησιακή κατάρτιση και επανεκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες κ.ά.)
 • Δημιουργία ειδικού επαγγελματικού λογαριασμού, που θα χρησιμοποιείται για τις πληρωμές μισθοδοσίας προσωπικού, προμηθευτών, Δημοσίου και Ασφαλιστικών Ταμείων, χωρίς δυνατότητα κατάσχεσης από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή επιχείρηση
 • Ειδικά προγράμματα στήριξης του ενεργειακού κόστους των ΜμΕ
 • Στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, θεσμικών διευκολύνσεων και άλλων κινήτρων, για ενεργή συμμετοχή στην παραγωγή ενέργειας, μέσω π.χ. των ενεργειακών κοινοτήτων
 • Εξειδικευμένο σχέδιο πράσινης μετάβασης των ΜμΕ και προώθησης της κυκλικής οικονομίας

Υλοποίηση δράσεων ψηφιακής μετάβασης των επιχειρήσεων, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης:

 • κεντρική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου υπό τη διαχείριση της ΚΕΕΕ,
 • ολοκλήρωση του e-GEMH – ψηφιακές υπογραφές σε επιχειρήσεις,
 • cloud υπηρεσίες στις επιχειρήσεις,
 • τεχνολογίες επαυξημένης/εικονικής πραγματικότητας και παροχή πρόσβασης σε κεντρικά υπολογιστικά συστήματα,
 • Ασφάλεια δεδομένων σε Β2Β και Β2C υπηρεσίες – υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας

[3d-flip-book mode=”fullscreen” id=”789″ style=”height:800px;”][/3d-flip-book]