ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

  • Νομαρχία

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

  • ΚΑΠΗ Ίασμου
  • Σύλλογος Νέων – Μίσχος
  • Σύλλογος Νέων – Πελεκητή

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

  • Σύλλογος Γυναικών – Δημοτικό Κτίριο

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ

  • Συνεδριακό Κέντρο