ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

  • Δημαρχείο Αλεξάνδρειας

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

  • Δημαρχείο Βέροιας
  • Δημοτικό Κατάστημα Αγ. Γεωργίου
  • Δημοτικό Κατάστημα Απ. Παύλου
  • Δημοτικό Κατάστημα Μακεδονίδος

ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

  • Γραφεία ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ