ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

  • Επιμελητήριο
  • Δημαρχείο Ανέζας
  • Δημοτικό Σχολείο Αμμότοπου

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

  • Δημοτικό Σχολείο Άνω Καλεντίνης

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

  • Κοινοτικό Γραφείο Καταρράκτη
  • Αθαμάνιο, Καφενείο/Ταβέρνας “Ο Πίπης”

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ

  • Δημαρχείο Κομποτίου